You have not known what you are.
You have slumbered upon yourself all your life.
Your eyes have been as much as closed most of the time.
What you have done is already in mockeries.

The mockeries are not you.
Underneath them
And within them,
I see you lurk...


-Walt Whitman


14.10.15

dalampasigan


TULAD NG TUBIG ULAN sa dagat, ng tadhana ng alon na mabasag sa dalampasigan, tayo’y nagtagpo, magkaniig. Tubig at buhangin. 

Walang espasyong hindi napupunan ng mga salita, tula, mga gunitang lingid sa pag-inog ng mundo; 

Pabulong, sa pagitan ng bawat tibok at hininga ay pagsintang nagkukubli sa likod ng papatulog na araw.

Tulad ng alon ako’y rumagasa, basag, sa lupa, ngunit lumilipad at nasa alapaap na.

No comments: